FYSIOTERAPEUTTI AMMATTINA

20.02.2024

Minulta usein kysytään, että mikä fysioterapeutti-ammatti oikein on ja mitä siellä fysioterapiassa oikein tehdään. Ensimmäisessä osiossa avaan hieman, mitä fysioterapeutti ammattina tarkoittaa.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija ja terveydenhuollon laillistettu henkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ainoastaan kyseisen koulun suorittanut henkilö. Myöskään ammattia ei saa harjoittaa, jos koulua ei ole käynyt. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä VALVIRA. Valviran ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon amattihenkilörekisterien julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä voit tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden, jos asia mietityttään.

Fysioterapeutin tehtävä on edistää ja parantaa asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä erilaisia vammoja. Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla monen syyn vuoksi. Fysioterapeutti suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää työnsä itse ottaen samalla huomioon eettisyyden näkökulmat.

Fysioterapeutin työ perustuu vahvaan näyttöön ja asiakaslähtöisyys on työn perustana. Fysioterapeutti toimii tarvittaessa moniammatillisessa tiimissä muiden asiantuntijoiden edistäen asiakkaan hoitoa ja kuntoutumista. Fysioterapeutin työskentelypaikkoja voi olla sairaalat, terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, erilaiset kolmannen sektorit tehtävät sekä yrittäjinä.

Nyt on hieman avattu, mikä fysioterapeutin ammatti on. Seuraavassa postauksessa kerron tarkemmin, mitä siellä fysioterapiassa oikein tapahtuu.

Stay tuned!