FYSIOTERAPIA


Fysioterapiasta voit saada apua miltei kaikkiin tuki- ja liikuntaelimistön kiputilohin ja erilaisiin toimintahäiriöihin.

HUOM. Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä!

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian tavoitteena on poistaa/lievittää kipua sekä edistää ihmisen työ- ja toimintakykyä, liikkumista sekä liikkuvuutta, jotta jokainen voi olla paras versio itsestään. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia ja apuvälinepalvelut. Fysioterapia perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Tässä esimerkkejä, minkä vuoksi vastaanotolle tullaan:

 • Kipu (niskakipu, selkäkipu, olkapääkipu, nivelkivut yms)
 • Puutumisoireet raajoissa
 • Liikerajoitukset (esimerkkinä. selkä ei taivu, pää ei käänny, käsi ei nouse)
 • Jäykkyys raajoissa (esim. jonkun sairauden vuoksi)
 • Huimaus ja päänsärky
 • Urheiluvammojen jälkitilat ja niiden ennaltaehkäisy
 • Raskausajan haasteet
 • Synnytyksen jälkeisen ajan haasteet
 • Akuutit vaivat (pää ei käänny, niskan jäykkyys, yhtäkkinen kipu)
 • Huono työergonomia, josta johtuen erilaisia haasteita toimintakyvyssä tai liikerajoituksia
 • Leikkausta edeltävä tai leikkauksen jälkeinen fysioterapia


Vastaanotolla ensimmäisellä käynnillä lähdetään selvittämään oireiden syitä perusteellisella haastattelulla, testaamisella (erilaisilla toiminnallisilla testeillä) sekä tutkimisella, jonka jälkeen lähdetään rakentamaan yhdessä tavoitteet kuntoutumiselle.

Fysioterapiassa alun haastattelun, tutkimisen ja testailun jälkeen päädytään jonkinnäköiseen lopputulokseen, mistä oireilu saattaisi johtua, jonka jälkeen lähdetään suunnittelemaan asiakaslähtöisesti tavoitteet kuntoutumiselle.